Sự Kiện HAPPY SUMMER TIME

Admin01

Administrator
Staff member
Happy-Summer-Time.jpg

1. Thời gian diễn ra:

- Part 1:
Bắt đầu từ 05/06/2023 đến 26/06/2023

- Part 2: Bắt đầu từ 01/07/2023 đến 01/08/2023

2. Giới thiệu chi tiết:

- HAPPY SUMMER TIME -PART 1:

 • Tăng 50% tỉ lệ drop vật phẩm - 50% kinh nghiệm - 50% kinh nghiệm chế tác - 50% wexp​
 • Tiêu diệt boss cuối các mật động sẽ có tỉ lệ nhận được Cocktail.
  • Ruina Station: 10%​
  • Volcanic Citadel: 15%​
  • Tower of the Dead B1F: 15%​
  • Tower of the Dead B2F: 20%
  • Forgotten Temple B1F: 25%
  • Illusion Castle Underword: 30%
  • Illusion Castle Radiant Hall: 35%
  • Lost Island: 35%
  • Forgotten Temple B2F: 50%
  • Siena Crest B1F: 35%
  • Siena Crest B2F: 50%
 • Khui Cocktail ngẫu nhiên sẽ nhận được các vật phẩm như sau
Tên vật phẩmThời hạnTrạng tháiSố lượng
Potion of Luck (1.000.000)--1
Potion of Luck (2.000.000)--1
Potion of Luck (5.000.000)--1
Potion of Luck (10.000.000)--1
Stain Clone- Khóa NV1
Stain Clone-Khóa NV2
Stain Clone-Khóa NV3
Minesta's Chaos Belt of Guardian-Có thể giao dịch1
Minesta's Chaos Belt of Sage- Có thể giao dịch1
Minesta's Chaos Belt of Fighter- Có thể giao dịch1
Fragment of Chaos-Khóa nhân vật2
Fragment of Chaos-Khóa nhân vật5
Fragment of Chaos-Khóa nhân vật10
Force Core (Ultimate)-Có thể giao dịch1
Diamond-Khóa nhân vật1
Cube of Effector Skill-Có thể giao dịch1
Astral Bike Card - Type: Blue-Có thể giao dịch1
Astral Bike Card - Type: RW3-Có thể giao dịch1
Potion of Experience (1.000.000)-Có thể giao dịch1
Fury Potion (LV.3)-Có thể giao dịch5
Protection of Veradrix-Có thể giao dịch2
Slot Extender (Medium)-Có thể giao dịch1
Slot Extender (High)-Có thể giao dịch1
Armor Option Scroll (Medium) - SW AMP-Có thể giao dịch1
Armor Option Scroll (Medium) - MG AMP-Có thể giao dịch1
Effector Core (Piece) -Có thể giao dịch 1
Sealed Mergaheph's Ring-Có thể giao dịch1
Killian Limbic Tonsil-Có thể giao dịch1
Sealed Leth Tyrant Ring-Có thể giao dịch1
Mithril Epaulet of Guardian-Có thể giao dịch1
Mithril Epaulet of Sage- Có thể giao dịch1
Mithril Epaulet of Fighter-Có thể giao dịch1
Essence Rune Cube-Có thể giao dịch1
 
Bên trên