Hướng Dẫn HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VSOUL

Admin01

Administrator
Staff member
HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VSOUL
1. Giới thiệu:

- VSoul là hệ thống kỹ năng lấy cảm hứng từ các tựa game nhập vai khác, thu thập các mảnh vỡ khi hoàn thành nhiệm vụ ở từng loại mật động. Sau khi thu thập đủ 6 mảnh các bạn có thể ghép lại thành 1 tấm card VSoul hoàn chỉnh.

- Có tổng cộng 3 loại VSoul chính:

  • Cơ bản: Lycanus - Darkness (Cần đạt VSoul Lycanus LV.5 để học kỹ năng này) - Jurife (Cần đạt VSoul Darkness LV.5 để học kỹ năng này)
  • Tấn công: Tyrant - AwaTyrant (Cần đạt VSoul Tyrant LV.5 để học kỹ năng này)- Mazel (Cần đạt VSoul AwaTyrant LV.5 để học kỹ năng này)
  • Phòng thủ: Drei Frame - Tempus (Cần đạt VSoul Drei Frame LV.5 để học kỹ năng này) - Shane (Cần đạt VSoul AwaTyrant LV.5 để học kỹ năng này)
- Trong đó, loại cơ bản là loại dễ làm nhất, tuy nhiên sức mạnh của các kỹ năng trong loại này sẽ nằm ở mức trung bình.

2. Hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ VSoul:

- Để có thể có được card VSoul hoàn chỉnh, các bạn cần thu thập các mảnh ghép từ những nhiệm vụ ở các mật động tương ứng.

- NPC nhận nhiệm vụ: Patren (VSoul Manager), ở ngay cổng vào các mật động.

- Các bạn có thể mua VSoul Quest bằng Alz hoặc Ecoin tùy thích.

Cabal(230609-1731-Verb037-0000).jpg


- Sau khi mua Quest VSoul, click chuột phải vào vật phẩm đó để nhận nhiệm vụ VSoul sau đó tiến hành hoàn thành mật động.

- Sau khi hoàn thành mật động, ra trả nhiệm vụ tại NPC Patren (VSoul Manager). Tại đây, các bạn sẽ nhận đc VSoul Bottle và khui hên xui ra các mảnh từ 1 đến 6 (tỷ lệ các mảnh là như nhau, chia đều cho 100%).

Cabal(230609-1737-Verb037-0000).jpg


Cabal(230609-1737-Verb037-0001).jpg


- Từ đây, tiếp tục nhận nhiệm vụ và hoàn thành mật động sau đó trả nhiệm vụ khui VSoul Bottle cho đến khi tích hợp đủ 6 mảnh từ 1 đến 6 tại mật động mà các bạn muốn thu thập VSoul Card.

3. Hướng dẫn đổi VSoul Card:

- Sau khi thu thập đủ từ 1 đến 6 mảnh ghép VSoul Frag ở mật động mà các bạn muốn đổi VSoul Card.

- NPC đổi VSoul Card: NPC Yul Girl, bản đồ Bloody Ice, mục VSoul System

- Sau khi đổi thành công VSoul Card, click chuột phải vào vật phẩm để học kỹ năng VSoul đó.

Cabal(230609-1730-Verb037-0000).jpg
Cabal(230609-1752-Verb037-0000).jpg

Cabal(230609-1752-Verb037-0001).jpg

Cabal(230609-1752-Verb037-0002).jpg

 

ekko121712

New member
Nâng bằng cách thu thập đủ 6 mảnh các loại sau đó đến Yul girl ev xong làm theo hướng dẫn này nhé.
 
Bên trên