Hướng Dẫn HƯỚNG DẪN CHẾ TÁC CƠ BẢN TỪ LV.1 - LV.3

Admin01

Administrator
Staff member
HƯỚNG DẪN CHẾ TÁC CƠ BẢN TỪ LV.1 - LV.3

1. Nhận vật phẩm Core Alchemic:
- Yêu cầu nhân vật cấp độ 50 và hoàn thành nhiệm vụ rank cấp 50

- NPC nhận nhiệm vụ Yerte, bản đồ Port Lux

- Tên nhiệm vụ: The Core Alchemic Transmuter

- Các loại chế tác:
  • Artifact: chế tác vũ khí loại Orb/Crystal, Trang sức (Nhẫn/Dây Chuyền/Vòng Tay), Áo choàng
  • Sword: chế tác vũ khí loại Blade/Katana/Daikatana/Greatsword
  • Battler: chế tác quần áo loại dành cho các lớp nhân vật Force Blader, Force Archer, Force Gunner
  • Martial: chế tác quần áo dành cho các lớp nhân vật Blader, Wizard, Dark Mage
  • Armor: chế tác quần áo dành cho các lớp nhân vật Force Shielder, Warrior, Gladiator

2. Nâng cấp chế tác cơ bản:

- Chế tác cơ bản (Basic Craft) là loại chế tác cần thiết cho mỗi nhân vật để có thể tiến hành chế tác các loại trang bị như: Thắt Lưng (Belt), và Khuyên tai (Earrings).
- Cấp độ tổi thiểu cho chế tác cơ bản mà nhân vật cần thiết đạt được là 3

- Đầu tiên, các bạn cần mua công thức chế tác cho mỗi cấp độ cần thiết & NPC bán công thức này là: Chloe Craft Shop, bản đồ Port Lux
Cabal(230606-2147-Verb037-0000).jpg


- Sau khi mua công thức xong, các bạn học công thức và nó sẽ hiển thị ở bảng Chế tác (Craft) của nhân vật. Mở bảng Chế tác (Craft) bằng cách ấn phím F trong game.
- Tại bảng Chế tác (Craft) sẽ có 2 mục đó là: Specialized (Chuyên nghiệp) & General (Cơ bản), nhưng ở bài viết này mình sẽ chỉ tập trung vào General Craft (Chế tác cơ bản).

Cabal(230606-2151-Verb037-0000).jpg


- Ví dụ, ở hình phía trên, AD đã học công thức FC.001 dành cho chế tác cơ bản LV.1 - Chế tác HP Potion. Và tại đây, các bạn tiến hành chế tác vật phẩm này để tăng % kinh nghiệm của mình và tiến hành chế tác đến khi đạt 100%

- Nguyên liệu chế tác và nơi drop chủ yếu các bạn tham khảo tại: https://cabal.fandom.com/wiki/Craft_Material

- Công thức chế tác cơ bản và nơi drop chủ yếu các bạn tham khảo tại: https://cabal.fandom.com/wiki/Formula_Card_drop_locations

- Sau khi đã đạt được 100% kinh nghiệm ở LV.1, để có thể thăng cấp, các bạn cần phải chế tác Epaulet of Proof (Công thức chế tác Proof từ LV1-LV.3 cũng có bày bán tại NPC Chloe Craft Shop).

- Tương tự như trên, sau khi học công thức, các bạn tiến hành tìm kiếm nguyên liệu và chế tác Epaulet of Proof.

- Sau khi chế tác thành công Epaulet of Proof tiến đến NPC Yerte nhận và trả nhiệm vụ để thăng cấp cấp độ chế tác cơ bản.

- Tên nhiệm vụ: Craft License (Special I)

Cabal(230606-2212-Verb037-0000).jpg


Cabal(230606-2211-Verb037-0000).jpg


- Sau khi trả nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được C.A License, bấm chuột phải vào vật phẩm này thì cấp độ chế tác của bạn sẽ được thăng cấp lên LV.2

- Tương tự như LV.1, chế tác cơ bản LV.2 và LV.3 cũng sẽ thao tác giống y hệt và mọi công thức của 3 cấp độ chế tác cơ bản đều có bán tại NPC Chloe Craft Shop cho mọi người dễ dàng đạt được.

- Từ LV.3 trở lên các bạn cần thiết phải tìm kiếm công thức thông qua các bản đồ và sự kiện tương ứng.

- Link chế tác và thăng cấp:
 
Bên trên